Generationsskiftet

Åbningstider

 

Klinikken er åben for

konsultation efter aftale:

 

mandag: 8-17

tirsdag: 8-19

onsdag: 8-13

torsdag: 8-16

fredag: 8-13

 

Vi er ved telefonen i hele åbningstiden og dyrlægerne træffes bedst mellem 8-9 og 12-13

 

Udkørende praksis:

primært mandag, tirsdag og torsdag

Fremtiden er sikret i Ørslev Dyreklinik


Det er med meget stor glæde, at jeg per 11. maj 2015 har overdraget Ørslev Dyreklinik til dyrlæge Sanne Husteds og hendes klinik assistents, faglige og menneskeligt kompetente hænder.


Et generationsskifte tager tid og der er blevet brugt mange kræfter på at vælge den rigtige person til at overtage klinikken. Det er derfor en stor glæde for min hustru Nicky og jeg selv, at det nu er lykkedes at sikre at vores livsværk Ørslev Dyreklinik fortsætter i samme ånd, selvfølgelig med Sannes touch og de nødvendige ændringer, som nye tider kræver, og det betyder meget for mig.


Nicky og jeg har haft 30 gode år her på stedet, hvilket jeg gerne vil sige en varm tak for, til alle Jer, der har gjort vores hverdag god og glad. Vi har haft fornøjesen af at have både 2. og 3. generation af den samme familie som kunder, som vi har delt sorger og glæder med og det har altid været hyggeligt.


Jeg kender Sanne som en engageret ildsjæl, der tidligere har arbejdet med både smådyr, heste, kvæg og små drøvtyggere. Derfor kan jeg kun anbefale hende på det varmeste, og jeg er overbevist om, at klinikken fremover vil blive drevet i samme ånd og med mindst det samme faglige niveau som hidtil.


Det har gennem flere år været Sannes drøm at åbne egen praksis. En lille lokal dyrlæge praksis på landet, hvor der udføres gedigent dyrlægearbejde, primært i klinikken for familiedyr, men også i mindre omfang ud-kørende for heste og hobbylandmænd med drøvtyggere.


Tilbage er bare at sige “Glæd Jer og tag godt imod”.          John Bennedsen